Persoonlijke gegevens
Bedrijfsnaam
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
IBAN nr. *
T.n.v.
Contracten
KiesContracttype
Clubblad
Website
Vragen
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik PATAN om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de jaarlijkse sponsering
en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.
 
Persoonsgegevens
Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor sponsor gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het sponsorschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
*Ik ga hiermee akkoord
Opmerking