Contributie

De contributie bedraagt per kalenderjaar

€ 60.--

 

Ingaande het lidmaatschap vanaf 1 juli bedraagt de contributie voor het resterende kalenderjaar:

€ 30,- 

 

Voor nieuwe leden geldt een éénmalig inschrijfgeld:

€11,50

 

Deelnemen aan de patanritten per persoon in eigen auto      
Voor kinderen tot 7 jaar


Voor kinderen van 7 tot 12 jaar

Praatmiddag per persoon

€25,00

gratis

€12.50

€ 5.00

 

Meerijden met de patan bus per persoon

 

De financiële gegevens van de PATAN

Patan is een landelijke vereniging van achterwiel aangedreven Citroëns.
De betalingen lopen via de ING bank.
Hieronder de bankgegevens.

Penningmeester:   Aad van der Meijs
Naam rekening      Patan
Ibannummer :       NL 84 INGB 0004473894.
Vestiging               Maasland 

 

 

€10,00