Contributie

De contributie bedraagt per kalenderjaar

€ 60.--

 

Ingaande het lidmaatschap vanaf 1 juli bedraagt de contributie voor het resterende kalenderjaar:

€ 30,- 

 

Voor nieuwe leden geldt een éénmalig inschrijfgeld:

€11,50

 

 Deel nemen aan de patan ritten per persoon in eigen auto      
Voor kinderen tot 7 jaar


Voor kinderen van 7 tot 12 jaar

Praatmiddag per persoon
(met koffie met, drank, kaas en worst verzorgt door het bestuur)

€20,00

gratis

€10.00

€ 5.00

 

Mee rijden met de patan bus per persoon

 

De financiële gegevens van de PATAN

Patan is een landelijke vereniging van achterwiel aangedreven Citroëns.
De betalingen lopen via de ING bank.
Hieronder de bankgegevens.

Penningmeester:    Cor en Sabine de Vries.
Naam rekening      Patan
Ibannummer :       NL 84 INGB 0004473894.
Vestiging               Maarssen 

 

 

€10,00