Contributie

De contributie bedraagt per kalenderjaar

€ 60.--

 

Ingaande het lidmaatschap vanaf 1 juli bedraagt de contributie voor het resterende kalenderjaar:

€ 30,- 

 

Voor nieuwe leden geldt een éénmalig inschrijfgeld:

€11,50

 

 Deel nemen aan de patan ritten per persoon in eigen auto      
Voor kinderen tot 7 jaar


Voor kinderen van 7 tot 12 jaar

Praatmiddag per persoon
(met koffie met, drank, kaas en worst verzorgt door het bestuur)

€20,00

gratis

€10.00

€ 5.00

 

Mee rijden met de patan bus per persoon

€10,00