Kenteken

Ik ben lid van de oldtimerclub Patan. nu zijn er regelmatig leden die een kenteken willen krijgen op een gerestaureerde auto, al of niet met buitenlandse papieren.
Zijn er bij de RDW regels waar we ons aan moeten houden om een kenteken te verkrijgen.
Zo ja, wat zijn de regels en waar kan ik deze vinden?. Zijn deze regels voor alle keuringsstations gelijk?
Ik hoop de we tot en samenwerking kunnen komen waarbij wij aan de eisen voldoen en jullie gemakkelijk een kenteken af kunnen geven op een mooie oldtimer van onze club.

vriendelijke groeten

Aad van der Meijs
secretaris Patan
0654303852


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geachte heer Van der Meijs,  
                                        
Hartelijk dank voor uw e-mail. U vraagt de RDW informatie over het invoeren van een oldtimer.

Wanneer blijkt, dat uw voertuig eerder was geregistreerd moet – ongeacht het land van herkomst – altijd het laatst afgegeven complete kentekenbewijs worden overlegd.  Indien het voertuig nooit eerder aantoonbaar geregistreerd geweest is binnen Europa, moet het voertuig getoetst worden aan de toelating- en permanente eisen ten tijde van datum eerste toelating (bouwjaar).

Wat dan erg belangrijk is, is dat u aantoont dat het voertuig rechtmatig is verkregen. Dit door middel van betrouwbare informatie. Bijvoorbeeld een verklaring waar u het voertuig heeft gekocht (naam en adres van de toenmalige eigenaar), een verklaring van de erfgenaam, etc.


Verder moet er worden aangetoond, dat aan alle toelatings- en permanente eisen is voldaan. Uiteraard op basis van de datum eerste toelating (bouwjaar). Daarom dient er bij de keuring het bouwjaar of de datum eerste ingebruikname te worden vastgesteld. Als dit niet mogelijk is aan de hand van het voertuig, kan u worden gevraagd om het bouwjaar of de datum eerste ingebruikname aan te tonen met een document. Dit kan een rekening van destijds of een garantiebewijs of fabrieksgegevens zijn.

Technische eisen
Een voertuig dat in gebruik genomen voor 1 januari 1998 voldoet aan de toelatingseisen, als deze aan de permanente eisen voldoet. Het voertuig moet technisch in goede staat zijn en dus voldoen aan de permanente eisen. Dit zijn de eisen ten aanzien van de verkeersveiligheid, zoals die bijvoorbeeld worden gehanteerd bij de uitvoering van de Algemene Periodieke keuring, aangevuld met onder andere eisen ten aanzien van het geluid. De permanente eisen maken deel uit van de Regeling Voertuigen. De Regeling Voertuigen kunt u raadplegen via http://wetten.overheid.nl/BWBR0025798/Hoofdstuk5/.

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze e-mail nog vragen? Wij helpen u graag verder. U kunt ons bereiken door te reageren op deze e-mail, of telefonisch via 0900 07 39 (€ 0,10 per minuut, maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur). U kunt ons ook bellen vanuit het buitenland.

RDW is benieuwd naar uw ervaring
Het is voor ons belangrijk om te weten wat klanten vinden van onze dienstverlening, zodat wij deze kunnen verbeteren.
Wij willen u graag uitnodigen om deel te nemen aan ons klanttevredenheidsonderzoek. Hieronder staat een link naar de vragenlijst.
Uw deelname stellen we erg op prijs.

Klik hier om naar de online vragenlijst te gaan.

Met vriendelijke groet,

Medewerker Klantenservice RDW

De informatie in deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u deze e-mail onterecht heeft ontvangen, wilt u dan zo vriendelijk zijn de afzender te waarschuwen door deze e-mail terug te sturen en de gegevens van uw computer te verwijderen. De RDW kan niet volledig instaan voor de juiste en volledige overbrenging van deze e-mail.

--Oorspronkelijk bericht--
Van:
Datum: 29.06.2016 01:16 PM
Aan:
Onderwerp: gaat over het onderzoek van een voertuig

Contactgegevens : Dhr.
Voorletters : a.a.
Achternaam : van der Meijs
E-mail :
Adres : Westgaag 18
Postcode : 3155 DE
Plaats : Maasland
Land : nederland
Telefoonnummer : 0654303852
Vraag: : gaat over het onderzoek van een voertuig
Kenteken :
Burgerservicenummer :
Vraag/Opmerking : Beste.....

=========================================================================================================

                  Secretaris Patan
                      Maasland


Geachte klantenservice RDW.


Bedankt voor uw antwoord. Het is nu al een stuk duidelijker.

Toch heb ik nog een paar vragen.

De oude Citroëns waar ik over praat zijn uit de jaren 1919 tot 1934.

Er zijn dus auto’s bij van meer dan 90 jaar oud.

Hier zijn vaak geen papieren bij waneer er een clublid een auto koopt in Frankrijk van een familielid van de eigenaar.

Ook is er vaak geen kenteken ingeslagen. Soms staat dit nog op een alluminium plaatje tegen het schutbord, maar ook dat is niet altijd zo.

Dus stel dat een clublid een auto heeft zonder papieren, zonder ingeslagen kenteken en ook het plaatje van het schutbord is weg.

Wat is dan hetgeen dit clublid zou moeten doen.

Uiterlijke kenmerken kunnen vergleken worden met info op de patansite.

Een nota van aanschaf is meestal ook aanwezig maar dan van toen het clublid hem kocht.

Papieren van eertse  tenaamstelling enz zijn niet aanwezig.

Kan u mij hier een richtlijn voor geven.

Al vast bedankt en ik hoor graag weer van u.


Met vriendelijke groeten,
             Secretaris Patan

            Aad van der Meijs

            Tel: 0654303852

            Email: 

            Website: www.patan.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geachte heer Van der Meijs,  

                                        
Hartelijk dank voor uw e-mail. U vraagt de RDW informatie over het invoeren van een oldtimer Citroën.

Helaas is me uw geschetste situatie onduidelijk. Het is me onduidelijk of het voertuig is voorzien van een chassisnummer. Bij de keuring dient de identiteit van het voertuig te worden aangetoond. Er is sprake van identificatie van een voertuig als er op de volgende punten geen gerede twijfel meer bestaat:

-      Het voertuig komt overeen met de overgelegde (buitenlandse) kentekendocumenten;

-      De oorspronkelijke voertuigfabrikant en het door die voertuigfabrikant toegekende VIN zijn bekend:

-      Bij een samengesteld voertuig:
Alle hoofdonderdelen zijn afkomstig van voertuigen, die overeenkomen met de overgelegde (buitenlandse) kentekendocumenten. De oorspronkelijke voertuigfabrikanten en de door die voertuigfabrikanten toegekende VIN’s zijn bekend, of
De lidstaat van herkomst bevestigt zonder voorbehoud dat het voertuig aldaar in de aangeboden samenstelling was toegelaten.


De RDW stelt door middel van een identiteitsonderzoek de identiteit van een voertuig vast. U kunt het voertuig aanbieden op een RDW keuringsstation voor een vooronderzoek. Tijdens dit onderzoek stelt een medewerker van de RDW de identiteit van uw voertuig vast. Voor deze onderzoeken dient u een afspraak in te plannen, dit is via onze website mogelijk, zie www.rdw.nl. Wanneer er geen identiteit kan worden vastgesteld kan er geen kentekenbewijs worden afgegeven.

Naast dit alles dient u het bouwjaar van het voertuig aan te tonen en de legale herkomst (waar u hem vandaan heeft) dit door middel van betrouwbare informatie.

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze e-mail nog vragen? Wij helpen u graag verder. U kunt ons bereiken door te reageren op deze e-mail, of telefonisch via 0900 07 39 (€ 0,10 per minuut, maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur). U kunt ons ook bellen vanuit het buitenland.

RDW is benieuwd naar uw ervaring
Het is voor ons belangrijk om te weten wat klanten vinden van onze dienstverlening, zodat wij deze kunnen verbeteren.
Wij willen u graag uitnodigen om deel te nemen aan ons klanttevredenheidsonderzoek. Hieronder staat een link naar de vragenlijst.
Uw deelname stellen we erg op prijs.

Klik hier om naar de online vragenlijst te gaan.

Met vriendelijke groet,

Medewerker Klantenservice RDW

De informatie in deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u deze e-mail onterecht heeft ontvangen, wilt u dan zo vriendelijk zijn de afzender te waarschuwen door deze e-mail terug te sturen en de gegevens van uw computer te verwijderen. De RDW kan niet volledig instaan voor de juiste en volledige overbrenging van deze e-mail.


--Oorspronkelijk bericht--
Van:
Datum: 05.07.2016 10:00 PM
Aan:
Onderwerp: RE: gaat over het onderzoek van een voertuig [#124082]                       

          


Ogenblik a.u.b. ...