Geen woord over oldtimers in het regeeraccoord

Geen woord over oldtimers in regeerakkoord

Eind september lekte de eerste informatie over het nieuwe regeerakkoord al naar buiten.
Het licht op de snelwegen gaat weer aan, spitsstroken gaan vaker open, het vrachtverkeer wordt 'groener' gemaakt
en er wordt de komende drie jaar zo'n 2 miljard geïnvesteerd in infrastructuur.
Maar geen woord dit keer over oldtimers: dat was vijf jaar geleden wel anders!
De gezamenlijke inzet van de Mobiliteitsalliantie -en dus de participatie van de FEHAC daarin- heeft resultaat gehad!

Milieu zones gemeenten worden hetzelfde. 

Gemeentes mogen niet meer zelf hun milieuzone inrichten.
Rotterdam verbiedt nu als enige benzineauto’s, Amsterdam is de enige gemeente waar oude brommers straks niet meer in mogen.
Aan die willekeur komt een eind. Er komt naar Duits voorbeeld één systeem met eenduidige categorieën en dezelfde borden voor alle milieuzones.
Dat biedt ook de kans om voor alle milieuzones dezelfde uitzonderingen voor het mobiel erfgoed te bepleiten.
Kilometerheffing vrachtwagens en experiment betalen naar gebruik Het vrachtverkeer gaat een kilometerheffing gaan betalen.
Dat had de Mobiliteitsalliantie zich anders voorgesteld; liever hadden we ook voor vrachtauto’s de ruimte gekregen
om uit te testen hoe een systeem van 'betalen naar gebruik' in de praktijk zou uitpakken.
Die ruimte om te testen komt er nu alleen voor andere voertuigen.
Het ligt voor de hand dat met zoveel voorstanders van een vorm van 'betalen naar gebruik' er toch ooit getest moet worden.

Milieu en verkeer

Het regeerakkoord zet vol in op milieu, er komt zelfs een aparte klimaat minister.
Zo moet het wagenpark schoner worden, waarbij de regering de ambitie heeft nu heeft vastgelegd dat er in 2030 alleen nog emissieloze nieuwe voertuigen verkocht worden.
Er blijft ruimte voor technische vernieuwingen, en kan er ook gewerkt worden aan het ontwikkelen van brandstoffen die minder emissie produceren.
Op dit moment zijn er nog zo'n 8 miljoen voertuigen met een verbrandingsmotor, en het zal zeker nog wel tot 2045 duren totdat die vervangen zijn door (nog) schonere voertuigen. Met het inzetten op alleen maar op elektrische voertuigen, zal het nog erg lang duren totdat alle gewone voertuigen vervangen zijn.
Daarbij zal er altijd een groep van enkele honderdduizenden voertuigen overblijven die nooit vervangen gaan worden: de oldtimers.

Al eerder gelekt: geen einde aan rijdend erfgoed

In een vooraf uitgelekt bericht in De Telegraaf stond: 'Bezitters van oldtimers hoeven zich geen zorgen te maken.
Sommige Europese landen zinspelen op een verbod van auto’s die op fossiele brandstoffen rijden.
Rutte III lijkt geen einde te willen maken aan het rijdende erfgoed.'
Een mooi succes, dat door de samenwerking in de Mobiliteitsalliantie is bereikt.

Initiatief nemen

Dat betekent echter niet, dat wij niets hoeven te doen.
Door nu zelf het initiatief te nemen en te laten zien dat wij, net als alle andere Nederlanders schone lucht belangrijk vinden,
kunnen we een andere draai geven aan de discussie over milieuzones. Daarvan is immers aangetoond dat ze nauwelijks effect hebben.
De ontwikkeling van nieuwe brandstoffen is veelbelovend.
Daarbij letten wij als FEHAC uiteraard juist op die brandstoffen die goed gebruikt kunnen worden in onze voertuigen
en waarvoor geen kostbare aanpassingen nodig zijn.
Wij zijn in gesprek met de oliebranche over twee, nu al beschikbare, alternatieven voor diesel, die beide veel minder roet en andere emissie produceren
en die als brandstof uitstekend voldoen. Eén van die twee is een product dat uit biomassa wordt geproduceerd en dat zelfs 'hernieuwbaar' is, zoals dat heet.
En als de ontwikkeling van 'schone' alternatieven voor benzine nog wat verder doorgaat, kunnen we die vrijwel zeker ook in ons mobiel erfgoed gebruiken
Dan draagt de klassieke voertuigsector ook zijn steentje bij!

Oldtimers op weg naar morgen

Ogenblik a.u.b. ...