Succes in strijd Rotterdamse millieuzone.

COLOFONFEHAC SecretariaatKosterijland 153981 AJ Bunnik☏ 085 - 303 46 51✉secretariaat@fehac.nl@www.fehac.nlPublicatiesInformatie uit deze nieuwsbrief is vrij van rechten. Artikelen mogen geheel of gedeeltelijk worden overgenomen, mits de bron wordt vermeld.

SUCCES IN STRIJD TEGEN ROTTERDAMSE MILIEUZONE.

Personenauto’s en bestelauto’s van vóór 1 juli 1992 die op benzine rijden mogen door de gemeente Rotterdam niet langer worden geweerd uit de milieuzone.
Dat blijkt uit een uitspraak van de Rotterdamse rechtbank.

In november 2015 werd de toen al bestaande milieuzone voor vrachtauto’s uitgebreid
naar personen- en bestelauto’s met benzinemotoren van vóór 1 juli 1992 en personen- en bestelauto’s met dieselmotoren van vóór 1 januari 2001.
Veertien belanghebbenden waren het niet eens met die beslissing en stelden beroep in.
De rechtbank heeft nu geoordeeld dat bij de vaststelling van de milieuzone onvoldoende rekening is gehouden
met de belangen van de kleine groep eigenaren van personenauto’s en bestelauto’s van vóór 1 juli 1992 die op benzine rijden.

Volgens de rechtbank heeft het gemeentebestuur niet aannemelijk gemaakt dat deze voertuigen gezamenlijk een onevenredig groot deel
van de uitstoot van stikstofdioxide veroorzaken.

IN ZIJN NOPJES

Sander Jongerius van de Stichting Rotterdamse Klassiekers, die de belangen van oude autobezitters behartigt, is in zijn nopjes met de uitspraak.
De rechtbank heeft nu geoordeeld wat wij al bijna twee jaar roepen: de onderbouwing van de milieumaatregel deugt niet.’
De gemeente laat in een reactie weten de uitspraak eerst te willen bestuderen. Daarna bekijken we of en welke stappen we verder nemen.

Personen- en bestelauto’s met een dieselmotor van vóór 1 januari 2001 zijn overigens nog steeds niet welkom in de milieuzone.
Voertuigen met dieselmotor ouder dan 40 jaar zijn wel toegestaan in de milieuzone. FEHAC, die in dit dossier nauw samenwerkt
met Stichting Rotterdamse Klassiekers, zal haar leden na volledige analyse van de uitspraak informeren over de precieze inhoud.
Natuurlijk zal FEHAC deze uitspraak aangrijpen in haar strijd mobiel erfgoed toe te staan in elke gemeente die een milieuzone heeft of overweegt in te voeren.

OLDTIMERS OP WEG NAAR MORGEN


Ogenblik a.u.b. ...