Rijdende monumenten

Oldtimers zijn rijdende monumenten
Bericht overgenomen van de FEHAC

Sinds 1/7/2016 beschermt de overheid oldtimers door middel van de nieuwe Erfgoedwet, die de oude monumentenwet vervangt.
Een zeer positieve ontwikkeling voor ons nationaal mobiel erfgoed, ware het niet dat andere fiscale en milieutechnische wet-en regelgeving
van diezelfde overheid deze aanpak in de wielen rijdt.
De oldtimerwereld zoekt duidelijkheid die het huidige kabinet niet biedt, want welk leeftijdscriterium wordt gehanteerd voor een oldtimer?

Onze hoop is nu gevestigd op het nieuwe kabinet en dus op de politieke partijen.
In de oude Monumentenwet was vastgelegd dat de monumentenstatus alle andere wet- en regelgeving oversteeg en terzijde schoof.
In de nieuwe Erfgoedwet moet dit recht niet alleen voor bestaande monumenten gelden, maar ook voor het mobiel erfgoed.
Oldtimers zijn immers rijdende monumenten en horen dezelfde rechten te krijgen als meer traditioneel erfgoed.
De internationale standaard (voertuigen ouder dan 30 jaar zijn mobiel erfgoed) dient daarbij gevolgd te worden.  

Als het huidig systeem van MRB vervangen zou worden door "Anders Betalen" dient de aparte status van de oldtimer als rijdend erfgoed gerespecteerd te worden,
dus vanaf 30 jaar geen kilometerbeprijzing van auto's, motorfietsen etc. etc.
Hierbij dient duidelijk te zijn dat dit geen vervoersmiddelen zijn voor dagelijks gebruik.
Het nieuwe kabinet zou hier uitgaande van de nieuwe erfgoedwet een duidelijk beleid in moeten ontwikkelen. Ouder dan 30 jaar is erfgoed!

De FEHAC gaat op 17 januari over dit thema in gesprek met politici en autoriteiten op het terrein van de mobiliteit.
De voorzitter van de FIVA, Patrick Rollet, verzorgt een inleiding en het gesprek staat onder leiding van Steven van Eijck, voorzitter van de RAI vereniging. 

U bent van harte welkom om aan dit debat deel te nemen. 
Het politiek café wordt gehouden op 17 januari 2017 van 17.00 tot 19.00 uur in perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10 in Den Haag. Klik hier om u aan te melden.

 

 


Ogenblik a.u.b. ...