Overlijden Ann van der Camp

Op 11 november  is  na een kort ziekbed overleden 
                  Ann van der Camp, 
echtgenote van Wil van der Camp.
Samen zijn ze jaren actief lid geweest en hebben vele ritten met de PATAN meegereden.

Via deze weg wensen we Wil, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte om het verlies te dragen.

 

.

Downloads:

Nieuws Overzicht