Nieuwjaarsmeating

Bedankt voor de inzet aan iedereen om van deze club een familieclub te maken.
Voor mijzelf een eerste kennismaking, een begin om vriendschapsbanden op te bouwen.
Tot wederhoren/zien
Luc Lemmens