Afrteden bestuursleden

   Op 20 oktober tijdens de snertrit hebben Huub den Reijer en Jos van Santen te kennen gegeven in april tijdens de ALV hun functie neer te leggen.

Omdat Jos en Huub hun functie neerleggen zijn we als bestuur op zoek naar nieuwe mensen die zich als bestuurslid willen aanmelden.
We zoeken dus een voorzitter die de taak van Jos overneemt. 
Om de evenementen commissie weer op sterkte te brengen zoeken we dus een vervanger voor Huub.

U kunt zich aanmelden bij een van de bestuursleden.
We hopen op tijd vervangende bestuursleden te kunnen noemen.
Natuurlijk kunt u bij Jos of Huub, maar ook de andere bestuursleden terecht voor informatie.
Wij staan u graag te woord om uit te leggen wat er zoal van u verwacht word.

Namens het bestuur,

Het secretariaat.

Nieuws overzicht